pachasampan8

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ให้กับผู้อำนวยการลูกเสือทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

4104541047158684104741048410494105041051410524105341054410554105741058

 

 แนบไฟล์