pachasampan8

page

        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง ณ ค่ายลูกเสือนครนายกบ้านกลางเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

<<<ชมภาพทั้งหมด>>>

IMG 4163IMG 4164IMG 4165IMG 4174IMG 4210IMG 4216IMG 4219IMG 4229IMG 4243IMG 4251IMG 4263IMG 4264IMG 4265IMG 4267IMG 4268IMG 4289

IMG 4294

IMG 4297

IMG 4306

IMG 4309