pachasampan8

สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ร่วมกับโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  (ติดต่อสอบถามฝ่ายกิจการพัฒนานักเรียน) โทร   02 191 - 0515 มือถือ 081 330 1627