pachasampan8

การแข่งขันกีฬา สพ, เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 13  หากโรงเรียนใดสนใจ ขอดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานเขตฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560