pachasampan8

กชมรมลูกเสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กำหนดจัดโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด)