newfromgroup

pachasampan8

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำขึ้น ภายใต้แนวคิด"เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลิดภัย ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ารีะว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยให้โรงเรียนหรือเด็กนักเรียนที่มีอายุ 6 - 14 ปี เข้าร่วมแข่งขัน โยนเชือกช่วยคนตกน้ำ

รับสมัครตั้งแต่ 14 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 โทร 02 590 3888 หรือ โทร 091 523 6712