พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือ สพป.ปท.๒
ฮิต: 416

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดจัดดครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ(DIY BY SCOUT) จึงประชาสัมพันธ์มาหากโรงเรียนใดสนใจจัดส่งโดยตรงได้ที่ สำนักงานลูกเสือฯ

(รายละเอียด)