พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือ สพป.ปท.๒
ฮิต: 169

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ร่วมกับมูลนิธิสแตนเลย์ จะจัดมอบรถ จักรยาน ให้กับโรงเรียน จำนวน 150 คัน โรงเรียนละ 10 คัน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (รายละเอียด)