newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปีการศึกษา 2561 

จัดส่งรายชื่อภายใน 14 มกราคม 2562 (รายละเอียด)