newfromgroup

pachasampan8

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ. - เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาครั้งที่ 14 ปี 2561 โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกทีมโรงเรียนในสังกัดให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ทีม  หากโรงเรียนใดสนใจส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทร 081 - 804 -3674  หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็ปไซต์ www.honda31legs.com

(รายละเอียด) (รายละเอียด)