newfromgroup

pachasampan8

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561 สำหรับโรงเรียน 3 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)