newfromgroup

pachasampan8

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โรงเรียน (รายละเอียด)