สพป.ปทุุมธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแจ้งความต้องการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 ตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ หนังสือส่ง