สพป.ปท.2 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562   ให้โรงเรียนยืนยันความพร้อมของนักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรางวัลเหรียญทอง  และเหรียญเงิน ในการสอบรอบสอง  ระดับประเทศ ด้วยความสมัครใจ  ในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 -31 มกราคม 2562    หนังสือส่ง    คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์