สพป.ปท.2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ  ให้โรงเรียนแจ้งสถานที่สอบให้นักเรียนทราบและจัดพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่  19 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562   รายละเอียด1  รายละเอียด 2  รายละเอียด3   รายละเอียด 4