สพป.ปท.2 ให้โรงเรียนปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร " ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" เเละได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยเริ่มดำเนินการตั้งเเต่บัดนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561  หนังสือส่ง