สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม  โดยส่งแบบขอรับพร้อมเอกสาร  ถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดปทุมธานีภายในวันที่  21 กันยายน 2561 เอกสาร