สพป.ปทุมธานี  เขต 2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2562  ทางระบบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561  หนังสือส่ง