สพป.ปทุมธานี  เขต  2  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2561 รอบสอง ระดับประเทศ  สอบในวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  อำเภอเมืองนนทบุรี  โดยพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบออนไลน์และให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบ  หนังสือแนบ1      แนบ 2      แนบ3    แนบ 4