สพป.ปท.2ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล:การแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านรางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญเงินแจ้งยืนยันความพร้อมและสมัครใจเข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศภายในวันที่ 18 มกราคม 2561 และโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่  19  มกราคม  2561 เป็นต้นไปที่http://www.obecimso.net

หนังสือส่ง    เอกสารแนบคณิตประถม   คณิตมัธยม   วิทย์ประถม