สพป.ปท.2ประกาศรายชื่อสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ.2561 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอบ ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต  วันที่  7  มกราคม  2561เวลา09.00-11.00น.  เอกสารประกอบ