สพป.ปท.2ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน ยืนยันความพร้อมและสมัครใจไปสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  รอบสอบ ระดับประเทศ  ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2560    คณิตประถม     คณิตมัธยม  วิทย์ประถม