สพป.ปท.2ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมแข่งขันวิชาการนานาชาติ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีพ.ศ.2560 โรงเรียนกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่  1-30  ธันวาคม 2559  หนังสือแนบ