logo1

 

>>> ลิงค์เว็บไซด์ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน <<<

 

1. คู่มือการใช้ระบบ-Admin                                                 

2. คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเวปไซต์               

3. คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนโทรศัพท์มือถือ    

4. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน                         

 

วีดิทัศน์สอนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ

 

วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น แบบละเอียด