ว9 copy
   ว10 copy

PR banner

b12

 

b2

 

b15

การสำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาองค์การเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

รายละเอียด >>>>> เอกสารแนบ