ว9 copy
   ว10 copy

pri1

ตรวจการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 21 เม.ย. 58 นายธาตรี ธารีเกษ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ออกตรวจกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่จัดตั้งบริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยเป็นการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2558 ซึ่งจะออกตรวจการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่อยู่ในสังกัดทั้งหมด ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. – 23 ก.ค. 2558

pri2 pri3 

pri4 pri5 

pri6