ว9 copy
   ว10 copy

v6f1

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “เชิดชูเกียรติอุดมวิทยา”

วันที่ 19 ก.ย. 2558 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “เชิดชูเกียรติอุดมวิทยา” ณ ห้องประชุมสมสมร โรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการและการแข่งขันกิจกรรมทักษะด้านอื่นๆ จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ครูผู้ฝึกซ้อม เพื่อเป็นยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับครูและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอุดมวิทยา

v6f2

v6f3

v6f4

v6f5

v6f6

v6f7

v6f8