ว9 copy
   ว10 copy

qa1

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 3/2558

วันที่ 14 ก.ย. 2558 นายธาตรี ธารีเกษ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสมสมร โรงเรียนอุดมวิทยา อ.ธัญบุรี เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนในระบบ เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558 การจัดประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

qa2

qa3

qa4

qa5

qa6

qa7

qa8

qa9

qa10

qa11

qa12

qa13