ว9 copy
   ว10 copy

oe1

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่

วันที่ 9 ธ.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ให้การต้อนรับ นางเกศศิรา  สามิบัติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สระบุรี เขต 2 ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยนายธาตรี  ธารีเกษ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดูแลกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กล่าวต้อนรับ และนายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 กล่าวให้โอวาทและต้อนรับ 

oe2

oe3

oe4

oe5

oe6

oe7

oe8

oe9

oe10

oe11