ว9 copy
   ว10 copy

xy1

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 1 พ.ค. 2558 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะกรรมการตรวจพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ไปตรวจเพื่อพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสันติชนลำลูกกา และโรงเรียนอรุณฉายวิเทศศึกษา อ.ลำลูกกา

xy2 xy3

xy4 xy5

xy7 xy9