ว9 copy
   ว10 copy

PR banner

 

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2) เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

>> หนังสือแจ้งโรงเรียน <<

>> หลักสูตร <<

 >> ฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรม <<