สพป.ปท.2ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาาร ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินยืนยันความพร้อมที่จะสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.obecimso.netคณิตประถม   คณิตมัธยม  วิทย์ประถม