กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดลาดสนุ่น

วันที่ 16 ธ.ค. 2558 นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

112

114

116

111

113117

 

115

120

119

118