กลุ่มนโยบายและแผน  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

วันที่ 2 ธ.ค. 2558 เวลา 08.45 น. นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2558 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 

ii56

ii4

ii1

ii20

ii1

262819555557