สพป.ปทุมธานี เขต 2 เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 26 พ.ย. 58 เวลา 09.30 น. นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2560 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้ส่งคำขอตั้งงบประมาณตามความขาดแคลน และให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและวงเงินที่ สพฐ.กำหนด

ba1

ba2

ba3

ba5

ba10