piyaIMG 9175

23 ตุลาคม 2558 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อม นายวินัย ยงเขตรการณ์ รอง.ผอ.สพป.ปท.2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไปร่วมพิธีวันปิยมหาราช ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

piyaIMG 9225

piyaIMG 9167

piyaIMG 9179