การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3

สิงที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง ,บัญชีจัดสรรงบประมาณ