สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้โรงเรียนเสนอขอจัดตั้งงบประมาณตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ตามกรอบรายการและจำนวนที่กำหนด ส่ง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562  รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
   

   หนังสือนำ      แบบครุภัณฑ์