การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 1

สิงที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรร