การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน
      สพป.ปทุมธานี เขต 2  ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนตามแบบฟอร์ม ส่งทาง e-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2.แบบตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน