ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา อัตราเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง/บัญชีจัดสรรงบประมาณปี.2561 ครั้งที่ 2