เรื่อง รายงานการใช้งบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนปกติ   ครั้งที่ 2    (31 พฤษภาคม 2560)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
       1. วัดลาดสนุ่น    2. วัดปัญจทายิกาวาส    3. สหราษฎร์บำรุง    4. วัดดอนใหญ่  5. วัดสุวรรณ

       6. อยู่ประชานุเคราะห์   7. วัดเจริญบุญ    และ 8. วัดสุขบุญฑริการาม


                ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด