พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 286

ที่ ศธ 04087/บุคคล เรื่อง ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ