เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

 

 

รายละเอียดดังแนบ  >> 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ภาค ก และภาค ข      

                                   - เอกสารแนบ 1

                                    -เอกสารแนบ 2

                                    -เอกสารแนบ 3

                                   2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค 

                                      - เอกสารแนบ 1

                                      -เอกสารแนบ 2

                                   3.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2558 

                                            - เอกสารแนบ

                                   4.แผนที่สนามสอบ ร.ร.ประชาธิปัตย์วิทยาคาร

                                             -เอกสารแนบ

                                   5.แผนที่อาคารห้องสอบ

                                             -เอกสารแนบ  

                                        ๖.แผ่นที่ตั้ง  ร.ร.

                                               - แผนที่

 

เรื่อง  แก้ไขประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

 ***  นอกเหนือจากรายชื่อนี้ นอกนั้นคงเดิม

                                        

                      1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ภาค ก และภาค ข

                           -   เอกสารแก้ไข

                   2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค 

                              - เอกสารแก้ไข

 

 

         ** กำหนดการสอบแข่งขัน ดูในประกาศตอนรับสมัคร หรือ ดาวโหลด ที่ นี้ >>  กำหนดการสอบแข่งขัน  

         ** กรุณามาสอบโดยรถประจำทาง หรืออื่นๆ เนื่องจากไม่มีที่จอดรถไว้บริการ