ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

รายละเอียด >>>>> เอกสารแนบ