ด่วนที่สุด  ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

 

รายละเอียด >>>>> เอกสารแนบ