ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(จ้างเหมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด >>>>> เอกสารแนบ