รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(จ้างเหมา) สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

รายละเอียดดังแนบ >>>>> เอกสารแนบ