รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

รายละเอียดดังแนบ >>>>> เอกสารแนบ