ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ประกาศ  ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

รายละเอียด >>>>> เอกสารแนบ